Stowarzyszenie 
Producentów 
Pieczywa

projekcie

Stowarzyszenie Producentów Pieczywa zrzesza największych producentów pieczywa w Polsce. Zmieniająca się struktura konsumpcji wyrobów piekarniczych oraz pojawiające się nieprawdziwe informacje ich dotyczące stały się ważnym punktem rozważań członków Stowarzyszenia. Doprowadziły one do podjęcia decyzji o konieczności przygotowania nowej strategii. Kompleksowym zaprojektowaniem i wdrożeniem działań marketingowych zajęła się katowicka agencja strategiczno-kreatywna 19 Południk, rozwijająca firmy w obszarze komunikacji, brandingu i technologii. Wykonaniem strony www zajął się zespół appjet.io.

bread on desktop
hero arrow icon

Potrzeba biznesowa

Po analizie potencjalnych rozwiązań podjęto decyzję o konieczności wdrożenia działań komunikacyjnych, marketingowych i kampanii społecznych na szeroką skalę. Za cele postawiono poszerzanie wiedzy na temat prostego i naturalnego składu pieczywa, procesu jego wytwarzania, wypiekania w sklepach, co w rezultacie ma przynieść zahamowanie spadku konsumpcji pieczywa do wypieku w punkcie sprzedaży. Jednym z centralnych elementów ekosystemu komunikacji jest strona WWW, pełniąca rolę informacyjno-promocyjną na temat pieczywa, jego procesu wypieku oraz zrównoważonego odżywiania - którego pieczywo jest ważną częścią. Stworzeniem portalu zajął się zespół appjet.io.

the association of bread manufacturers dashboard

Rozwiązanie

Frontendowa część strony www została przygotowana w Next.js. Pozwoliło to uzyskać większą wydajność i stabilność. Dodatkowo, zapewniliśmy w ten sposób bezpieczeństwo. Podnieśliśmy też poziom doświadczeń użytkownika za pośrednictwem wtyczki Revalidate, która umożliwia szybkie ładowanie strony w oparciu o wcześniejsze dane. Co więcej, dzięki pełnej automatyzacji CI/ CD, wszelkie zmiany wprowadzane na stronie są aktualizowane automatycznie, jednak użytkownik nie widzi żadnych opóźnień w wyświetlaniu. Backend strony został oparty o Wordpress. Wszelkie treści wyświetlane na stronie są pobierane z Wordpress za pomocą GraphQL, który jest językiem służącym do wykonywania zapytań o dane. GraphQL odpytuje Wordpress tylko o elementy których wymaga użytkownik, dzięki czemu cała strona działa bardzo szybko. Zastosowanie wtyczki NextSEO umożliwia z kolei szybkie i skuteczne dodawanie metadanych. Całość została wdrożona przez Vercel, który uznawany jest za najlepszą platformę do hostingowania wszelkich aplikacji napisanych w Next.js. Ponadto, dzięki wbudowanemu szyfrowaniu, zapewnia bezpieczeństwo danych.

the association of bread manufacturers mobile

GraphQl

ReactJS

NextJS (SSG), Next SEO

TypeScript

WordPress

Advanced Custom Fields (ACF)

Tailwind CSS

Vercel

Efekt

Efektem wdrożenia jest interesująca, przyjemna dla oka, a przede wszystkim szybka i responsywna strona www. Dzięki zastosowaniu nowych technologii budowania stron internetowych, takich jak: next.js i React.js, uzyskaliśmy szybkie i stabilne rozwiązanie. Ponadto zapewniliśmy stronie bezpieczeństwo i zdecydowanie lepszą wydajność, niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Zadbaliśmy także o pozytywne doświadczenia użytkowników poprzez szybkie wczytywanie strony. Zrealizowaliśmy również inne, ważne wymaganie techniczne, istotne dla administratorów strony. Zlecenie obejmowało zastosowanie narzędzia Wordpress, dzięki czemu dodawanie nowych treści i rozbudowa strony będzie łatwa, a próg wejścia niski.

Zobacz kilka aplikacji, z których jesteśmy dumni

treneiro

company header

Kipinä

company header

Umów się na bezpłatną wycenę

footer background