RescueTimer

projekcie

RescueTimer to aplikacja usprawniająca ewidencję czasu pracy strażaków podczas akcji ratunkowych. Jedną z jej podstawowych funkcjonalności jest obliczanie dopuszczalnego czasu pracy strażaka w miejscu niebezpiecznym na podstawie dostosowanego algorytmu.

rescue timer on desktop
hero arrow icon

Potrzeba biznesowa

Zawody ratownicze należą do grupy zawodów niebezpiecznych, wymagających pełnego skupienia na niesieniu pomocy innym. Ewidencjonowanie pracy, szczególnie w warunkach niebezpiecznych, jest potrzebne, by zarządzać grupą dostępnych pracowników w sposób odpowiedzialny. Poprzednia aplikacja, z której do tej pory korzystały jednostki ratownicze o charakterze niebezpiecznym, działała tylko online i tylko na komputerach. Powodowało to duże utrudnienia w korzystaniu z narzędzia w czasie trwania akcji ratowniczych. Najważniejszym zagadnieniem okazało się być odpowiednie wyliczanie czasu pracy strażaka w strefie niebezpiecznej, a następnie możliwość działania aplikacji w trybie offline. Strażacy często pracują w trudnym terenie, gdzie nie ma zasięgu sieci, dlatego też możliwość wprowadzania danych i ich zapisania w późniejszym czasie, stała się kluczowa. Dodatkowo, aplikacja miała umożliwiać szybkie i proste generowanie raportów ewidencyjnych, jak również zarządzać bazą dostępnych pracowników.

rescue timer dashboard

Rozwiązanie

Najważniejszą funkcjonalnością, z punktu widzenia klienta, było umożliwienie korzystania z aplikacji w trybie offline przez różnych użytkowników na urządzeniach mobilnych. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki wykorzystaniu technologii Firebase, które pozwala w łatwy sposób synchronizować dane wprowadzone w trybie offline aż do momentu, gdy użytkownik ponownie będzie dostępny w sieci. Ponadto, Firebase udostępnia swoje rozwiązanie jednokrotnego logowania poprzez zapisanie tokenu z określonym czasem ważności, dzięki któremu użytkownik pozostaje zalogowany nawet w trybie offline. Z kolei zastosowanie Firebase functions pozwala na generowanie raportów w formacie .xls po zakończonej akcji ratunkowej. W celu zapewnienia dostępności aplikacji bez konieczności jej pobierania i instalowania, wykorzystaliśmy Workbox, który pozwala korzystać z aplikacji webowej jak z aplikacji mobilnej. Zespół appjet odświeżył również design całego rozwiązania, a oprzez zastosowanie żywych kolorów udało się nadać aplikacji dynamiczny wygląd.

rescue timer mobile

NodeJS

ReactJS

TypeScript

Firebase, Firebase Functions

Workbox

Ant Design

Styled Components

Efekt

W pierwszej fazie zespół appjet zajął się opracowaniem ulepszonego sposobu działania nowej aplikacji oraz odświeżeniem designu. Opracowaliśmy sposób łatwej ewidencji czasu pracy strażaków, który realizowany jest indywidualnie przez poszczególne osoby z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet). Ponadto, proces obliczania bezpiecznego czasu pracy w czasie rzeczywistym w formie online został zautomatyzowany. Dodatkowo, aplikacja umożliwa pobieranie plików pdf (np. z procedurami), a także pozwala generowwać raporty w formacie .xls.

Sprawdź strony internetowe, z których jesteśmy dumni

Trenerio

company header

Kipinä

company header

Umów się na bezpłatną wycenę

footer background